Hem

Här alla vanliga instrument välkomna (stråk- & träblås-instrument, horn samt piano/gitarr).

Målsättningen med kurserna är att utveckla förmågan att skapa musik tillsammans - något som ger upplevelser utöver det vanliga!


Varje deltagare blir placerad i en ensemble, där deltagarna är på ungefär samma nivå. Repertoiren väljs av instruktör i samråd med kursdeltagarna och vid behov specialarrangeras musik för att passa nivå och besättning.

Nybörjare lär sig grunderna som t ex att kunna lyssna på varandra och uppleva den musikaliska helheten. Enda förut-sättningen är att du har kommit en liten bit på väg på ditt instrument och att du kan läsa noter!


Någon gång under terminen slår vi ihop flera ensembler till en större orkester. En härlig upplevelse tycker många!

Som avslutning på terminen har vi en "konsert" för varandra, där alla anhöriga och vänner gärna får komma och lyssna. Framför allt är det ett tillfälle för de olika ensemblerna inom verksamheten att få lyssna på varandra och umgås.

Kursens omfattning brukar vara 2 tim varannan vecka, men andra möjligheter finns också – t ex var fjärde helg.

Det är fantastiskt att skapa musik tillsammans!

© Engers Musikinstitut 2023