Hem

Specialkurser

Om intresse finns anordnar vi även kurserna som nämns här nedanför. Normalt är de ett komplement till ordinarie undervisning i instrument/ ensemble/ kammarmusik, men även andra kan delta.

- Rytm

 Vi har sett genom åren att problem med rytm är vanligare än man tror, även på i övrigt relativt höga nivåer. Därför ger vi rena rytmkurser där vi enbart arbetar med rytmövningar. Det är gruppundervisning, men alla deltagare får individuell uppmärksamhet. Vi arbetar både utan och med instrument och börjar med de grundläggande rytmiska figurerna och taktarterna för att sedan gå vidare med mera avancerade sammansättningar och förskjutningar. Omfattningen är normalt 1 tim varannan vecka.

- Musiklyssning/musikhistoria

 Att lära sig mer om tonsättarna och att tränga in i musikstyckena och förstå vad de vill säga oss är en resa som aldrig tar slut men som kan ge stor glädje och ett rikare musikaliskt liv både som spelande och som åhörare. Vi lyssnar i grupp på valda viktiga musikstycken av stora tonsättare och samtalar om deras uppkomst, bakgrund och inte minst innehåll. Både känslomässiga och musikteoretiska aspekter tas upp. Omfattning: 2 tim var fjärde vecka.

- Grundteknik

 Här finns möjlighet att i lugn och ro tillsammans med andra finslipa sin grundteknik på stråkinstrumenten. Målet är att arbeta litet extra med hur vi håller instrumentet, hur vi står/sitter, hur vi använder stråkens möjligheter och de olika stråkarterna. I centrum står att öva avspänning i spelet. Omfattning: 1,5 tim varannan eller var fjärde vecka.

- Scenisk framställning

 Denna kurs är till för dig som speciellt vill öva dig i att spela för andra. Kursen kan ges på olika nivåer. Både du som inte har spelat så länge och du som har god kunskap på ditt instrument är välkomna. Vi övar både konsten att kunna "spela fel" inför andra och att hantera nervositet och scenskräck. Man får också öva hur man allmänt uppträder på en scen och samklangen med det man skall uföra där. Mottot är: ökad självkänsla med respekt för publiken och verket. Omfattning: 2 tim var fjärde vecka.

- Familjesamspel

 Det är en speciell form av musikglädje att kunna spela tillsammans inom en familj – antingen hela familjen eller en del av den. På grund av de nära relationerna är det ofta enklare om någon ger vägledning "utifrån" och det är där vi ser vår uppgift. Att samlas kring musiken kan förutom själva den musikaliska utvecklingen stärka familjebanden.Omfattning: i regel 1-2 tim varannan vecka.

- Föräldrar och barn tillsammans

 Följ med ditt barn och ta aktiv del av lektionen! Särskilt barn i 7-8 årsåldern och yngre behöver stöd från sina föräldrar för att gå framåt på sitt instrument. Här erbjuds du vara med och lära dig grunderna parallellt med ditt barn om du inte redan spelar själv!

© Engers Musikinstitut 2023