Hem

Även här alla vanliga instrument välkomna (stråk- & träblås-instrument, horn samt piano/gitarr).

Kammarmusikkursen är på en högre nivå än ensemblekursen. Här förutsätts en relativt stor kunskap på det egna instrumentet och god tidigare erfarenhet av ensemblespel.

Exempel på kammarmusikgrupper är trio (violin/träblås, cello, piano), stråkkvartett, pianokvartett och -kvintett, barock-ensemble med t ex blockflöjt etc.

Innehållet är bland annat:

- Precision i samspel: detaljarbete, klang, artikulation

- Interpretation och gestaltning: frasering, dynamik och helhet

- Känslomässigt uttryck: att få musiken levande

Vi arbetar i huvudsak med kammarmusikverk av de stora mästarna.

På denna nivå är det önskvärt (men ej ett krav) att gruppen träffas och repeterar på egen hand mellan lektionerna

Normal omfattning för kursen är 2 tim varannan vecka, men andra alternativ finns – t ex var fjärde helg.


© Engers Musikinstitut 2023